People    Back to Fujimori Group    Japanese


group photo                 

Staff

 FUJIMORI, Atsushi (Professor)   fujimori

 SHIBATA, Goro (Assistant Professor)  shibata
 SHIMAZAKI, Yuko (secretary)  shimazaki

Graduate Students

 HORIO, Masafumi (D3)  horio
 SAKAMOTO, Shoya (D2)  shoya
 KOSHIISHI, Keisuke (D1)  keisuke
 NONAKA, Yousuke (D1)  nonaka
 IKEDA, Keisuke (M2)  k-ikeda
 CHI, Zhendong (M1)  chi
 NAKATA, Suguru (M1)  nakata
 HAGIWARA, Kenta (M1)  hagiwara
 LIN, Chun (M1)  clin

Œ¤‹†ĥ
 WAN, Yuxuan  yxwan

e-mail address = xxxx@wyvern.phys.s.u-tokyo.ac.jp


Alumni

Research associates

 NAMATAME, Hirofumi (FY'88-92, Hiroshima University, Professor)@
 MIZOKAWA, Takashi (FY'92-97, Waseda University, Professor)
 KOBAYASHI, Kensuke (FY'98-99, Osaka University, Professor)
 YOSHIDA, Teppei  (FY'04-12, Kyoto University, Associate Professor)
 OKAZAKI, Kozo (FY'13-14, ISSP, University of Tokyo, Project Associate Professor)

Visiting scientists

 FUGGLE, John C. (FY'90, University of Nijmegen, Professor, deceased)
 SARMA, D.D.  (FY'94, 01, Indian Institute of Science, Professor)
 MATTHEISS, Leonard F. (FY'98, AT & T Bell Labs., retired)
 OKUSAWA, Makoto (FY'99, Gunma University, Professor, retired)

Post-doctoral fellows

 BOCQUET, Antoine E. (FY'94-95, CEO, Nature Japan)
 RADER, Oliver (FY'95-96, Helmholtz-Zentrum Berlin, Professor)
 SUSAKI, Tomofumi (FY'99, Mitsubishi Chemical Science & Technology Research Center)

 LEE, JaeDong (FY'00-01, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), Associate Professor)

 LIN, Yuanhua (FYf04-06, Tsinghua University, PRC, Professor)
 KADONO, Toshiharu (FYf10-12, Ritsumeikan University, Assistant Professor)      
 YOSHIMATSU, Kohei (FYf12, Tokyo Institute of Technology, Assistant Professor)   
 LIU, Liang (FYf14, Tianma Micro-electronics Co., Shanghai)     
 ISHIGAMI, Keisuke (FYf13-14)

Graduate students

- Doctor program -

 OGAWA, Susumu (FY'90, Hitachi Basic Research Laboratory) <Suga group>
 NOHARA, Shinichi (FY'90-92)
 YAMAGUCHI, Katsuhiko (FY'88-92, Fukushima University, Professor) <Misu group>
 NAKAMURA, Motohiko (FY'89-93, Nara University of Education, Professor) <Misu group>
 MIZOKAWA, Takashi (FY'90-92, Waseda University, Professor)
 MORIKAWA, Keiji (FY'92-94, NIF Ventures Co., Ltd)
 SHIMADA, Ken-ya (FY'91-95, Hiroshima University, Professor)
 SAITOH, Tomohiko (FY'91-95, Tokyo University of Science, Professor)
 SEKIYAMA, Akira (FY'92-96, Osaka University, Professor)
 MAMIYA, Kazutoshi (FY'92-96, ULVAC-PHI, Inc.)
 KONISHI, Takehisa (FY'93-97, Chiba University, Associate Professor)
 KOBAYASHI, Kensuke (FY'93-97, Osaka University, Professor)
 INO, Akihiro (FY'94-98, Hiroshima Univ., Associate Professorj   
 SON, Jin-Young (FY'94-00, GREENSOL Co., Ltd, Daejeon, Korea)
 SUSAKI, Tomofumi (FY'95-99, Mitsubishi Chemical Science & Technology Research Center)
 OKAMOTO, Jun (FY'95-99, National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan, Assistant Scientist)
 MATSUNO, Jobu (FY'96-00, RIKEN, Staff Scientist)
 OKABAYASHI, Jun (FY'97-01, University of Tokyo, Associate Professor)
 YOSHIDA, Teppei (FY'97-01, Kyoto University, Associate Professor)
 OKAZAKI, Kozo   (FY'98-02, ISSP, University of Tokyo, Project Associate Professor))
 TANAKA, Kiyohisa (FY00-04, Institute for Molecular Science, Associate Professor)
 ISHIDA, Yukiaki (FY01-05, ISSP, University of Tokyo, Assistant Professor)
 YAGI, Hajime (FY01-05, Ehime University, Assistant Professor)
 WADATI, Hiroki (FY02-06, ISSP, University of Tokyo, Associate Professor)
 HWANG, Jongil (FY02-06, Corporate Research & Development Center, TOSHIBA Co.)
 KOBAYASHI, Masaki  (FY03-07, Institute for Materials Structure Science, KEK, Project Assistant Professor)
 TAKIZAWA, Masaru (FY03-07, Ritsumeikan University, Associate Professor)
 HASHIMOTO, Makoto (FY03-07, SLAC National Accelerator Laboratory, Staff Scientist)
 EBATA, Kazuaki (FY03-07, NTT Basic Research Laboratories)
 IKEDA, Masaki (FY04-08, Hitachi Basic Research Laboratory) 
 MALAEB, Walid  (06.10-09.09, Beirut Arab University, Assistant Professor)
  KATAOKA, Takashi  (FY07-09, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) 
 SINGH, Vijay Raj (08.10-11.09, Central University of Kashmir, Assistant Professor)  
 IDETA, Shin-ichiro (FY07-11, Institute for Molecular Science, Assistant Professor)
 VERMA, Virendra Kumar (09.10-12.09, Madanapalle Institute of Technology & Science, Assistant Professor)
  ISHIGAMI, Keisuke (07.04-13.12)
 AMBOLODE II, Leo Cristobal C (FY11-13, Mindanao State University, Assistant Professor)
 LIU, Liang (FY11-13, Tianma Micro-electronics Co., Shanghai)
 SHIBATA, Goro (FY10-14, University of Tokyo, Assistant Professor)
 SUZUKI, Hakuto (FY11-15, Max-Planck-Institut für Festköperforshung, PD)
 XU, Jian (FY13-15, Tianma Micro-electronics Co., Shanghai)

- Master program -

 INOUE, Isao (FY'90, Correlated Electron Research Center (CERC)) <Kakizaki Group>
 HASE, Izumi (FY'91-92, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
 FUJIOKA, Kengo (FY'93-94, NTT Data Communications)
 TSUJIOKA, Toshiyuki (FY'95-96, Deutsche Bank)
 SATAKE, Masahiko (FY'97-98, Japanese Patent Office)
 ISHIKAWA, Yoshisuke (FY'98-99, NRI)
 ISHII, Hiroyuki (FY'99-00, NTT DoCoMo)
 HARIMA, Nobuyuki (FY'99-00, Mizuho Financial)
 NANBU, Takashi (FY'99-00, NTT)
 NAWAI, Shinichirou (FY'00-01, Murata Manufacturing Co., Ltd.)
 OSAFUNE, Yoshitaka (FY04-05, MST)
 MAEKAWA, Koji (FY05-06, Renesas Technology)
 OOKI, Yasuhiro (FY05-06, DNP)
 SONG, Gyong Sok (FY06-07, SONY) 
 KUDO, Satoru (FY06-07, Junior High School Teacher, Tokyo)
 SAKAMOTO, Yuta (FY07-08, Tokyo Electron Ltd.)    
 AIZAKI, Shin-ichi (FY08-09)  
 YAMAZAKI, Yo (FY08-10, Kozo Keikaku Engineering Inc.)   
 NISHI, Ichiro (FY09-10, AXA Life Insurance Co.,Ltd.) 
 UEMURA, Wataru (FY09-11.09, ISSP, University of Tokyo, PD)
 HARANO, Takayuki (FY11-12, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation)
 TAKAHASHI, Yukio (FY12-13, ISSP, University of Tokyo, PhD candidate)

- Visiting Students -

 BOCQUET, Antoine E. (FY'90, Nature Japan, CEO) <Suga group>
 STUCK, Alex (FY'91, Universite de Fribourg)
 OTT, Holger iFY'02, Shell Global Solutions International BVj
 TORIUMI, Reiko iFY'03, University of California Irvine)

Secretaries

 SHIMAZAKI, Yuko (FY '01-03, Fujimori Group, University of Tokyo)                 

 FUKUYA, Ayako (FY'04-06, Okada Group, University of Tokyo)
 MURAYAMA, Emiko (FYf07-11) 

 

*Those who wish to delete above information, please contact Fujimori.